MK Medical s. r. o. - ordinace praktického lékaře

MK Medical s. r. o.

- ordinace praktického lékaře pro dospělé

Ceník

... ceník výkonů v naší ordinaci MK Medical s.r.o. nehrazených ze zdravotního pojištění ...

Výkon Cena
Zdravotní prohlídka na žádost zaměstnavatele  600 Kč 
Výpis ze zdravotnické dokumentace 300 Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz (vydání, rozšíření, prodloužení) 600 Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz nad 65 let věku 300 Kč
Vyšetření k vydání/prodloužení zbrojního průkazu 600 Kč
Vyšetření k vystavení zdravotního průkazu 300 Kč
Zpráva pro pojišťovnu 500 Kč
Nadstandardní očkování (+ cena vakcíny) 100 Kč
Preventivní vyšetření stolice (FOB) do 50 let věku 150 Kč
Vystavení duplikátu dokladu (pracovní neschopnost, zdravotní průkaz)  50 Kč
Vyšetření před vystavením návrhu na lázeňskou péči - samoplátce 500 Kč
Bodové hodnocení pracovního úrazu 250 Kč
Zpráva pro účast na rekondičních a rekreačních pobytech 100 Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti dítěte, k práci s dětmi, v charitě, k brigádě, ke studiu                  100 Kč