MK Medical s. r. o. - ordinace praktického lékaře

MK Medical s. r. o.

- ordinace praktického lékaře pro dospělé

Příprava na vyšetření

... bylo vám doporučeno odborné vyšetření. Jak se na něj mám připravit? ...

Sono (=USG) břicha a ledvin:
Na sono je vždy nutné jít úplně na lačno a nenapitý, jinak může být vyšetření zcela nevýtěžné. Je vhodné s sebou na sono ledvin vzít lahev s neperlivým nápojem, před vyšetřením totiž budete vyzváni, abyste se hodně napili¬, to z důvodu, aby se močové cesty "naplnily" a byly na sonu dobře viditelné.

Rentgenové vyšetření (RTG, CT):

S ohledem na to, že pacient je vystavován ionizujícímu záření, musí ženy ve fertilním věku mít jistotu, že nejsou těhotné (tedy být zajištěny spolehlivou antikoncepcí, anebo vyšetření absolvovat v době, kdy menstruují, nebo jsou v první fázi cyklu - tedy nejdéle 14 dní po začátku poslední menstruace).

Gastroskopie:

Před gastroskopií není nutná zvláštní příprava krom lačnění od půlnoci před vyšetřením.

Kolonoskopie:

Den před vyšetřením je nutné dle návodu využívat prázdnící přípravek (např. Fortrans, Moviprep). Je vždy nutné dodržet množství tekutiny, která má být s přípravkem vypita! (Lze ale rozpustit Fortrans v menším množství vody, to vypít a poté "dozapít" zbývajícím množstvím čisté vody). Den před vyšetřením by pacient neměl jíst těžká a hůře stravitelná jídla, jíst spíše lehce (zeleninu, kaše, polévky apod.), zejména pak k večeři před vyšetřením si dát jen polévku nebo jen lehce povečeřet. Od půlnoci již je třeba nic nejíst, nepít, ani nekouřit.
V den vyšetření pravidelně užívané ranní léky je vhodnější výjimečně užít až v době po vyšetření (většinou odpoledne), neurčí-li lékař jinak.
Na vyšetření je vždy lepší mít s sebou doprovod, který na Vás počká a odvede Vás poté domů. Během vyšetření je totiž většinou podána tzv. premedikace = léky na uvolnění a zklidnění, po nichž bývá člověk spavý a může být i malátný,¬ proto by po vyšetření neměl řídit dopravní prostředky a měl by se jít prospat domů. Odpoledne po vyšetření již neplatí žádná další omezení, je možné se vrátit zpět k běžnému stravovacímu režimu, jistě je ale vhodnější si dát po půl dni lačnění menší porci lehčího jídla.

CT vyšetření s kontrastní látkou:

1/ od půlnoci před vyšetřením již nic nejíst, nepít ani nekouřit
2/ na vyšetření s sebou nutný doprovod!
3/ den před vyšetřením a po návratu z vyšetření nutný důsledný pitný režim ¬ alespoň 4 litry!
CT vyšetření je speciální vyšetření na principu rentgenu, trvá většinou přibližně 20 minut. Probíhá tak, že se vyšetřovaný položí na vyšetřovací stůl, kolem něhož projíždí velký prstenec obsahující rentgenky (nejedná se již o vyšetření v "tunelu", které bývalo dříve). Kvůli radiačnímu záření by vyšetření neměly podstupovat těhotné ženy, a to zejména v prvním trimestru těhotenství. Ke zkvalitnění zobrazení se většinou do žíly podává jodová kontrastní látka. Proto takto nemohou být vyšetřeni lidé s alergií na jod! V případě rozvoje alergických příznaků (tj. svědění, otok kůže či dýchacích cest, dušnost, slabost až kolaps, vyrážka po těle) je třeba ihned vyhledat zdravotnickou pomoc (nezdráhat se zavolat rychlou záchrannou službu!).
Vzhledem k tomu, že se kontrastní látka plně vylučuje ledvinami, je nutno ledviny před i po vyšetření náležitě "propláchnout", aby se kontrastní látka vyplavila z těla co nejrychleji a nezpůsobila v ledvinách žádné poškození¬, "neucpala je" (proto se doporučuje zvýšený pitný režim před a po vyšetření). Ze stejného důvodu je nutná zvýšená opatrnost u pacientů se zhoršenými ledvinnými funkcemi.

MR (magnetická rezonance):

Na MR vyšetření nesmí pacienti, kteří mají v sobě kovové implantáty (např. šrouby a dlahy po operacích zlomenin, kloubní náhrady, svorky...), nebo mají implantovaný kardiostimulátor. Vyšetření též nelze absolvovat, trpíte¬-li klaustrofobií.

Odběry krve:

Odběry krve u nás provádíme denně. Pokud lékař neurčí jinak, je nutno na odběry chodit vždy na lačno! Co se týká odběrů cholesterolu a kyseliny močové, jsou pravidla ještě striktnější: lačnění musí být min. 12 hodin, večer před odběrem by měl pacient jen lehce povečeřet (tím je myšleno vyvarovat se tučnému, smaženému), aby výsledky nebyly zkresleny. Rozumí se samo sebou, že na kontrolní odběr cholesterolu nebo kyseliny močové není vhodné vyrazit po víkendu, kdy se slavilo, grilovalo apod.
Krom běžných odběrů u nás stanovujeme i hodnotu CRP (zánětlivý parametr) a INR (srážlivost krve u warfarinizovaných pacientů) z kapky krve, odebírané pouze z prstu.

Veškeré odběry indikuje lékař!
Speciální vyšetření:
Naše ordinace zajišťuje i EKG vyšetření (toto i v rámci předoperačního interního vyšetření, těhotenského vyšetření).