MK Medical s. r. o. - ordinace praktického lékaře

MK Medical s. r. o.

- ordinace praktického lékaře pro dospělé

Poskytované služby

... diagnostika a léčba akutních a chronických onemocnění, EKG, CRP, INR, odběry krve ...

- diagnostika a léčba akutních a chronických onemocnění
- dispenzarizace vybraných chronických onemocnění
- pravidelné preventivní prohlídky hrazené z veřejného zdravotního pojištění každé 2 roky
- předoperační vyšetření
- odběry krve a biologického materiálu
- EKG, CRP, INR
- očkování a aplikace injekcí
- posouzení zdravotní způsobilosti k práci, studiu, řízení motorových vozidel, držení zbrojního průkazu
- návštěvní služba